OP & TOP Pensioen

Ruim tweehonderd pensioenprofessionals hebben op 20 april in Maarssen het pensioenseminar OP & TOP Pensioen bijgewoond. Zij werden door experts bijgepraat over de jongste pensioenontwikkelingen. Prominente thema's waren onder meer het DGA-pensioen in eigen beheer, de nieuwe uitvoeringsvorm APF en de ver(der)gaande flexibilisering.

Mark Heemskerk nam een volle zaal mee naar de flexibele pensioenwereld in 2020. De bijzonder hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen voorspelt een vergaande flexibilisering van pensioen. “Feitelijk is die al gaande”, zo liet Heemskerk zien. “De pensioenleeftijd wordt steeds flexibeler en dat geldt binnenkort ook voor de pensioenuitkering: denk aan doorwerken en doorbeleggen na pensioendatum. En ‘flex’ geldt straks ook voor de pensioenuitvoering, niet in de laatste plaats door de komst van het APF.”

In een daaropvolgende workshop voorspelde Nicolette Opdam (Holland van Gijzen Advocaten), een van de grootste APF-experts van Nederland,  dat het APF binnen afzienbare tijd de belangrijkste uitvoeringsvorm voor pensioenen zal zijn. In het slotdebat, onder de titel 'APF: pensioenbelofte of pensioenellende' werd vooral kritisch stil gestaan bij de consequenties voor de deelnemer van een overstap van een pensioenregeling of verzekerde regeling naar een APF. Jop Versteegt (Centraal Beheer APF) wees op de voordelen: door schaalgrootte lagere kosten, door combinatie van vormen meer overzicht voor de deelnemer en betere pensioenresultaten door ruimere beleggingsmogelijkheden. Ook Versteegt hamert erop dat wel duidelijk moet zijn dat de garantie vervalt.

Ben Schuurman (Belastingdienst) en pensioenadviseur Ingrid Leene schetsten de allerlaatste stand van zaken rond het DGA-pensioen in eigen beheer.

De aanwezigen waren het er vrijwel unaniem over eens dat de pensioenontwikkelingen aanpassing van de Wft noodzakelijk maken. “Iedereen die advies geeft op het terrein van pensioen, zou de Wft-beroepskwalificatie Pensioenadviseur moeten hebben. Maar dan moeten de kwalificaties wel stevig worden herzien”, aldus dagvoorzitter Chris Baelemans, namens het organiserende trio Dukers & Baelemans (opleiding), Welten (detachering) en Capter (klantcontact).

 

Kennis, visie en waardevolle contacten!