Workshop

De nieuwe pensioenbelofte: het Algemeen Pensioenfonds (PE-punten)

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) combineert het beste van veel uitvoeringsvormen. Het APF komt tegemoet aan de wens van pensioenfondsen en werkgevers om samen te werken en tegelijkertijd hun identiteit te behouden. Een belangrijk kenmerk is namelijk dat het meerdere pensioenregelingen kan uitvoeren. Zal het APF het pensioenland ingrijpend gaan veranderen? Wat betekent het APF voor de deelnemer: wordt zijn pensioen efficiënter beheerd en zijn de kosten daadwerkelijk lager ?

In de workshop zullen Nicolette Opdam en Bianca van Tilburg duidelijk maken wat de komst van het APF voor u gaat betekenen.

Nicolette Opdam en Bianca van Tilburg zijn beiden advocaat Pensioenrecht en Financieel recht bij Holland van Gijzen. Zij adviseren werkgevers, pensioenuitvoerders en pensioenfondsen en zijn rechtstreeks betrokken bij de oprichting van een aantal APF’s. Nicolette is tevens sectorleider pensioenen voor EY; Bianca is ook Certified Compliance Professional.

PE-punten
NOPD: Voor deze workshop krijgt u 1,5 NOPD PE-punt
NBA: Voor het bijwonen van het volledige Pensioenseminar ontvangt u 5 NBA PE-punten 
RB: Voor het bijwonen van het volledige Pensioenseminar ontvangt u 5 RB PE-punten