Workshop

Praktijkcasus: harmonisatieproces bij overgang van DB naar DC (PE-punten)

Binnen veel bedrijven en sectoren wijzigt het karakter van de pensioenregeling van DB (defined benefit) naar DC (defined contribution). Aan de hand van praktijkcasus bespreekt Edwin Schop de belangrijkste aandachtspunten in dit proces. De focus ligt vooral op het harmonisatieproces voor de pensioenregelingen, en dat bezien vanuit het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook de eventuele compensatiemaatregelen komen aan de orde.

mr. drs. Edwin Schop CPL is oprichter en directeur van Flexis Groep. Als adviseur collectieve arbeidsvoorwaarden begeleidt bij werkgevers, ondernemingsraden en pensioenfondsbesturen onder meer in het traject van beleidsvorming, wijzigingen en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder pensioen. Edwin is verbonden aan het VU Expertisecentrum Pensioenrecht.

PE-punten
NOPD: Voor deze workshop krijgt u 1,5 NOPD PE-punt
NBA: Voor het bijwonen van het volledige Pensioenseminar ontvangt u 5 NBA PE-punten
RB: Voor het bijwonen van het volledige Pensioenseminar ontvangt u 5 RB PE-punten